Warszawa, 

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ 

TWOI EKSPERCI CZEKAJĄ ABY CI POMÓC

dr Anna Grabińska

Dr Anna Grabińska, dyplomowana psychoterapeutka, badaczka teatru, wykładowca.

Prowadzi warsztaty i szkolenia, teatr terapeutyczny dla osób doświadczających kryzysu psychologicznego, uczestniczy w projektach naukowych.

Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Pracuje w nurcie integracyjnym z elementami m. in. terapii humanistycznej, Gestalt, psychodynamicznej, schematów oraz poznawczo-behawioralnej.

W trosce o dobro pacjenta oraz zgodnie z przyjętymi standardami swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychoterapeuty. Swój warsztat stale wzbogaca o nowe szkolenia, udział w konferencjach i nowe specjalizacje.

AGNIESZKA JOĆ

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną oraz specjalistką psychoterapii uzależnień. Posiadam 15-letnie doświadczenie pracy w placówkach lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego. Pracuję indywidualnie i grupowo. Mam doświadczenie pracy zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Od kilku lat pracuję również z parami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.  

Zajmuje się pomocą w szeroko rozumianym cierpieniu, pracuję z osobami chorującymi na nerwicę, depresję, zaburzenia odżywiania, będącymi po traumatycznych przeżyciach oraz będącymi w szeroko rozumianym kryzysie. Pomagam osobom uwikłanym w nałogowe używanie alkoholu i innych substancji oraz zachowań, członkom ich rodzin, a także tym, którzy dorastali w rodzinach, gdzie istniał problem uzależnienia. 

 

Scroll to Top